1-دستیار مجازی(virtual assistant) دستیار مجازی شخصی است که از مکانی دورافتاده خدمات پشتیبانی را به مشاغل دیگر ارائه می دهد. این اصطلاح در دهه 1990 به عنوان توانایی کار عملی ، به دلیل پیشرفت تکنولوژی مانند اینترنت پر سرعت و به اشتراک
Read More